1. Start
  2. Autentisering

Autentisera dig med engångskod

Om du fått koden i delar, ange bokstäverna först (ABC DEF 123 456).

Hjälp

Du kan hämta ut en kod i Helpdesk. Om du bara behöver återställa ditt lösenord, och alltså inte aktivera ett nytt konto, kan du beställa en engångskod via detta formulär.

Koden skickas till din folkbokföringsadress. Om du saknar svensk adress och inte har möjlighet att besöka Helpdesk, kontakta helpdesk@his.se.

Du kan också få koden levererad via e-post och SMS, men det kräver att du har verifierat dina kontaktuppgifter vilket du kan göra först efter att du autentiserat dig.
Om du har fått koden i delar, kontrollera först att koden är angiven på rätt format med bokstäverna först (t.ex. ABC DEF 123 456).

Om du redan har använt koden är den förbrukad och du behöver beställa en ny engångskod.

Det kan också vara så att giltighetstiden har löpt ut, vilket du kan kontrollera där du fick koden levererad.